USA Eagles
40  
Russia
26  
Men's Eagles
Eirias Stadium
Men's Eagles @ Eirias Stadium
November 8, 20126:00 pm 
Autumn Internationals