USA Eagles
5  
Kenya
27  
Men's Sevens
Chichibunomiya Rugby Stadium
Men's Sevens @ Chichibunomiya Rugby Stadium
April 3, 201510:50 pm 
Tokyo Sevens